MHC-V71D - Schwarz

Sony

MHCV-77DW - Schwarz

Sony